Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


 
 
CẤU HÌNH CƠ BẢN
Hệ điều hành Windows  7 / 8 / 8.1 / 10
Ổ cứng 06 GB ổ đĩa hoặc hơn
Bộ nhớ RAM 04 GB RAM trở lên
Đồ họa VGA Hỗ trợ tất cả (onboard/card)
Tốc độ mạng 08 Mbps hoặc cao hơn
 
SOFTWARE
Thông tin Phần mềm hỗ trợ  máy client
Winrar  Winrar x86 và x64
7-Zip 7-Zip x86 và x64
Phiên bản Lựa chọn cho HĐH của bạn
 
PTV FULL CLIENT
Tải bởi Google
Ngày cập nhật 12/01/2018
Phiên bản 3077
 
DIRECTX 3D
Thông tin Hỗ trợ DirectX 3D cho Game
Tệp tin
Phiên bản 9.18 trở lên