Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


 

LƯU Ý:

 

Boots / Gauntlets / Bracelets: Không sử dụng Mixing (chỉ sử dụng để Aging hoặc Respecing)