# Nhân vật Class Cấp độ Trận Đấu (Số) Bị Chết (lần) Đã Giết (lần) Điểm Cược + Nhận eCoin Thời gian
Top