# Biểu Tượng Tên Clan Hạng Chủ Clan
1 Samaritans FriendlyBaby
2 HoangCung VanDame
3 Evolution Swordsman
Top