# Clan Tên Clan Chủ clan Điểm Thành viên
1 GMXXX KN 0 1
Top