# Nhân vật Class Icon Clan Cấp độ Điểm Giết Thời gian
1 USA Evolution 178 10,079,518 1,028 13 Tháng ba 2023 lúc 20:57
2 DarkHeroo Samaritans 175 9,884,093 945 14 Tháng ba 2023 lúc 07:31
Top