# Nhân vật Class Icon Clan Cấp độ Điểm Giết Thời gian
1 girlkun GameLaVui 168 10,030,302 1,001 29 Tháng mười một 2022 lúc 21:27
2 R7 Evolution 175 7,740,550 483 28 Tháng mười một 2022 lúc 21:46
3 RICOH Samaritans 172 5,049,032 308 1 Tháng mười hai 2022 lúc 21:30
4 Envy 163 4,818,913 848 28 Tháng mười một 2022 lúc 23:03
5 Dolc HoangCung 147 4,433,424 514 28 Tháng mười một 2022 lúc 22:44
6 BuongHaEm Samaritans 171 3,592,346 407 1 Tháng mười hai 2022 lúc 21:30
7 Swordsman Evolution 173 3,368,399 123 28 Tháng mười một 2022 lúc 22:05
8 ataxinhdep Evolution 167 3,100,811 349 28 Tháng mười một 2022 lúc 22:05
9 Ozawoa Samaritans 176 1,409,921 306 1 Tháng mười hai 2022 lúc 21:30
10 Dino Evolution 167 996,613 254 28 Tháng mười một 2022 lúc 22:05
11 minhbua Evolution 171 336,187 170 28 Tháng mười một 2022 lúc 22:05
12 alaela Evolution 149 212,866 133 28 Tháng mười một 2022 lúc 22:05
Top