Danh sách Cập nhật

Thông tin Phiên bản Update 3653 10/11/2022 kenj
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
BẢO DƯỠNG HOÀN TẤT (); kenj
 • Nổi bật
BẢO DƯỠNG HOÀN TẤT ();
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Bảo trì hệ thống - nâng cấp chuẩn bị cho các Sub máy chủ mới và các hệ thống Sự kiện - Class mới kenj
 • Nổi bật
Bảo trì hệ thống - nâng cấp chuẩn bị cho các Sub máy chủ mới và các hệ thống Sự kiện - Class mới
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Cập nhật 3615 & Hoàn tất bảo dưỡng cụm máy chủ PTV kenj
 • Nổi bật
Cập nhật 3615 & Hoàn tất bảo dưỡng cụm máy chủ PTV
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Hoàn tất bảo dưỡng cụm máy chủ PTV kenj
 • Nổi bật
Hoàn tất bảo dưỡng cụm máy chủ PTV
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV: Bảo dưỡng cụm Máy chủ Trò chơi (13/03/2022) kenj
 • Nổi bật
#PTV: Bảo dưỡng cụm Máy chủ Trò chơi (13/03/2022)
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Thông tin phiên bản cập nhật 3555 và các hệ thống chuẩn bị áp dụng kenj
 • Nổi bật
PTV: Thông tin phiên bản cập nhật 3555 và các hệ thống chuẩn bị áp dụng
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Phiên bản cập nhật 3515 và thông tin về PK PVP - Đảo Bless. kenj
 • Nổi bật
PTV: Phiên bản cập nhật 3515 và thông tin về PK PVP - Đảo Bless.
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Đảo Bless: Phiên bản công thành chiến và thông tin phiên bản 3398 kenj
 • Nổi bật
Đảo Bless: Phiên bản công thành chiến và thông tin phiên bản 3398
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Đảo Bless: Cuộc chiến không có hồi kết kenj
 • Nổi bật
Đảo Bless: Cuộc chiến không có hồi kết
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3490 kenj
 • Nổi bật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3490
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3489 kenj
 • Nổi bật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3489
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3488 kenj
 • Nổi bật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3488
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Bảo dưỡng hệ thống Network dải máy chủ PTV có địa chỉ IP: 103.139.103.XXX kenj
 • Nổi bật
Bảo dưỡng hệ thống Network dải máy chủ PTV có địa chỉ IP: 103.139.103.XXX
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Phiên bản 3472 mở rộng XP Map Newbie & mở khóa Respec 1 số vật phẩm bị khóa kenj
 • Nổi bật
Phiên bản 3472 mở rộng XP Map Newbie & mở khóa Respec 1 số vật phẩm bị khóa
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV - Cập nhật phiên bản 3459 kenj
 • Nổi bật
#PTV - Cập nhật phiên bản 3459
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV - Cập nhật phiên bản 3458 kenj
 • Nổi bật
#PTV - Cập nhật phiên bản 3458
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Hoàn tất Bảo Dưỡng / phiên bản mới 3452 kenj
 • Nổi bật
Hoàn tất Bảo Dưỡng / phiên bản mới 3452
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
️#PTV SERVER MAINTENANCE kenj
 • Nổi bật
️#PTV SERVER MAINTENANCE
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV #CoronaEvent phiên bản 3430 kenj
 • Nổi bật
#PTV #CoronaEvent phiên bản 3430
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Top