Craftman Salon sẽ pha chế các loại Weapons/Defenses ITEM cấp độ từ 90 ~ 125.
Bạn có thể có Weapons/Armors/Robes/Shield/Orbs/Gauntlets/Boots/Armlets.
Hãy tìm đến "Crafman Salon", nằm trong thị trấn Ricarten.
 
 Khi bạn đúc không phải 100% thành công đâu nhé, có thể bạn sẽ không may mắn và thất bại đấy.
Bạn cần phải có thêm "công thức Weapons/Armor" để rèn thành những Item,
hãy tìm nó theo vùng đất bên dưới. Bạn cần kèm theo những viên "Rune" và mất một khoản phí.
Các viên "Rune" cần được thêm vào và theo thứ tự như hình dưới, nó theo thứ tự là: 1, 2, 3.

 
 


Để có thể đúc đồ bạn cần xem các bảng công thức phía dưới.
Để có thể làm ra những viên tinh thể Rune bạn cần xem 'CHẾ TẠO RUNE TẠI NPC: Smelting Master Arad'.
 
 
VẬT LIỆU
CÔNG THỨC
TÌM NÓ Ở ĐÂU?
Extreme Weapon/Armor
Miền loạn lạc, Đền tử thần
Ancient Weapon/Armor
Tòa tháp máu T1
Minotaur Weapon/Armor
Tòa tháp máu T2
Doom Weapon/Armor
Tòa tháp máu T3
Salamander Weapon/Armor
Xa mạc bí ẩn 3D
Wyvern Weapon/Armor
Xa mạc bí ẩn 4D
Phoenix Weapon/Armor
Mỏ đá băng
Frenzy Weapon/Armor
Secret Lab
 
 
BẮT ĐẦU ĐÚC
KẾT QUẢ
CÔNG THỨC
LOẠI RUNE 1
LOẠI RUNE 2
LOẠI RUNE 3
Cấp 100A
 
 
 

 

Extreme Weapon
1
 
Violet Rune
 
Silver Rune
 
Gold Rune
Cấp 100B
 
 
 
Ancient Weapon
1
 
Silver Rune
 
Gold Rune
 
Light-Blue Rune
Cấp 105A
 
 
 
Minotaur Weapon
1
 
Gold Rune
 
Light-Blue Rune
 
Deep-Blue Rune
Cấp 105B
 
 
 
Doom Weapon
1
 
Gold Rune
 
Light-Blue Rune
 
Deep-Blue Rune
Cấp 110A
 
 
 
Salamander Weapon
1
 
Gold Rune
 
Light-Blue Rune
 
Deep-Blue Rune
Cấp 110B
 
 
 
Wyvern Weapon
1
 
Gold Rune
 
Light-Blue Rune
 
Deep-Blue Rune
Cấp 115A
 
 
 
Phoenix Weapon
1
 
Light-Blue Rune
 
Deep-Blue Rune
 
Orange Rune
Cấp 115B
 
 
 
Frenzy Weapon
1
 
Deep-Blue Rune
 
Orange Rune
 
Red Rune
 
 
 
ĐÚC VŨ KHÍ
KẾT QUẢ
LOẠI RUNE 1
LOẠI RUNE 2
LOẠI RUNE 3
Axe
(A)
(A)
(A)
Claw
(A)
(A)
(B)
Hammer
(A)
(B)
(A)
Spear
(A)
(B)
(B)
Bow
(B)
(A)
(A)
Sword
(B)
(A)
(B)
Javelin
(B)
(B)
(A)
Wand/Staff
(B)
(B)
(B)
 
 
ĐÚC VŨ KHÍ
KẾT QUẢ
CÔNG THỨC
LOẠI RUNE 1
LOẠI RUNE 2
LOẠI RUNE 3
Cấp 100A
 
 
 
Extreme Armor
1
 
Violet Rune
 
Silver Rune
 
Gold Rune
Cấp 100B
 
 
 
Ancient Armor
1
 
Silver Rune
 
Gold Rune
 
Light-Blue Rune
Cấp 105A
 
 
 
Minotaur Armor
1
 
Gold Rune
 
Light-Blue Rune
 
Deep-Blue Rune
Cấp 105B
 
 
 
Doom Armor
1
 
Gold Rune
 
Light-Blue Rune
 
Deep-Blue Rune
Cấp 110A
 
 
 
Salamander Armor
1
 
Gold Rune
 
Light-Blue Rune
 
Deep-Blue Rune
Cấp 110B
 
 
 
Wyvern Armor
1
 
Gold Rune
 
Light-Blue Rune
 
Deep-Blue Rune
Cấp 115A
 
 
 
Phoenix Armor
1
 
Light-Blue Rune
 
Deep-Blue Rune
 
Orange Rune
Cấp 115B
 
 
 
Frenzy Armor
1
 
Deep-Blue Rune
 
Orange Rune
 
 
Red Rune
 
 
ĐÚC DEFENSE
KẾT QUẢ
LOẠI RUNE 1
LOẠI RUNE 2
LOẠI RUNE 3
Armor
(A)
(A)
(A)
Robe
(A)
(A)
(B)
Shield
(A)
(B)
(A)
Orb
(A)
(B)
(B)
Gauntlets
(B)
(A)
(A)
Armlets
(B)
(A)
(B)
Boots
(B)
(B)
(A)
Ngẫu nhiên
(B)
(B)
(B)

Lưu ý: Đúc item có thể đúc tới item 130, tuy nhiên công thức trên sẽ có điều chỉnh.

Lưu ý: Cuộn đúc sẽ được tìm thấy trong Siêu thị hoặc hunt Boss drop ra để bạn có thể kết hợp chế tạo.

 
Top