Tier 1 - Fighter
Melee Mastery
tăng sát thương với các vũ khí cận chiến chuyên biệt.
Weapon: Axes, Claws, Hammers, Swords Type: Passive Req. Level: 10
Level Damage Boost
1 6%
2 11%
3 16%
4 21%
5 26%
6 31%
7 35%
8 39%
9 43%
10 46%

Fire Attribute
Tăng khả năng chống chịu với các sát thương hệ hỏa.
Req. Item: Any kind of item Type: Passive Req. Level: 12
Level Added Fire Resistance
1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12
7 14
8 16
9 18
10 20

Raving
Nâng cao sát thương khi ra đòn nhưng sẽ phải trả giá bằng HP.
Weapon: Axes, Swords, Claws, Scythes, Hammers Type: Active Delay: None Req. Level: 14
Level Damage Boost Number of Hits HP Reduction MP Usage STM Usage
1 13% 2 1% 14 35
2 16% 2 1.3% 16 37
3 19% 2 1.6% 18 39
4 22% 3 1.9% 20 41
5 25% 3 2.2% 22 43
6 28% 3 2.5% 24 45
7 31% 4 2.8% 26 47
8 34% 4 3.1% 29 49
9 37% 4 3.4% 32 51
10 40% 4 3.7% 35 53

Impact
Tấn công 2 lần cực mạnh vào mục tiêu.
Impact Sẽ thành công hoặc trượt cả 2 lần tấn công.
Weapon: Axes, Swords, Claws, Scythes Type: Active Delay: None Req. Level: 17
Level Added Attack Rating Damage Boost MP Usage STM Usage
1 20 20% 18 37
2 40 25% 20 39
3 60 29% 22 41
4 80 33% 24 43
5 100 37% 26 45
6 120 41% 29 47
7 140 45% 33 49
8 160 49% 37 51
9 180 52% 41 53
10 200 55% 45 55
Top