Tier 3 - Metal Leader
Metal Armor
Tăng khả năng chống đỡ (defend) của áo giáp (armor) mà bạn đang mặc (Chỉ sử dụng được khi bạn đang mặc Armor có Spec Mechanician).
Tăng 120% sức chịu đụng dựa theo cấp của skill  Physical Absorption hiện tại, (bạn có thể tăng abs mà không cần buff skill Physical Absorption khi sử dụng skill Metal Armor).
Không thể sử dụng đồng thời với  Maximize, Automation, hoặc  Physical Absorption.
Req. Item: Only Armor spec Mechanician Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 40  
Level Armor Defense Rating Boost Duration MP Usage STM Usage
1 6% 90 32 48
2 11% 110 35 50
3 16% 130 38 52
4 20% 150 41 54
5 24% 170 44 56
6 28% 190 48 58
7 31% 210 52 60
8 34% 230 56 62
9 36% 250 60 64
10 38% 270 64 66

Grand Smash
Tấn công 2 lần vào một mục tiêu với mức sát thương lớn và khả năng chí mạng cao.
Weapon: Claws, Swords, Scythes, Axes, Hammers Type: Active  Delay: None  Req. Level: 43  
Level Added Critical Rating Damage Boost MP Usage STM Usage
1 1% 25% 26 44
2 2% 31% 29 46
3 3% 37% 32 48
4 4% 43% 35 50
5 5% 49% 38 52
6 6% 55% 41 55
7 7% 61% 44 56
8 8% 67% 47 58
9 9% 73% 50 60
10 10% 79% 53 62

Mechanic Weapon Mastery
Tăng sát thương với mọi loại vũ khí có Spec Mechanician.
Weapon: Mechanician Spec. Weapons Type: Passive Req. Level: 46
Level Damage Boost
1 5%
2 9%
3 13%
4 17%
5 21%
6 25%
7 29%
8 33%
9 37%
10 41%

Spark Shield
Khi bạn chống lại được đòn đánh của kẻ địch (chỉ tác dụng với monster), Spark Shield sẽ tạo ra một tia điện và phản công lại kẻ thù của bạn, sát thương cơ bản sẽ dựa vào skill  Spark của bạn.
Tăng khả năng phòng thủ với khiên của bạn.
tăng thêm 50% sát thương với quái hệ Mechanics.
không thể sử dụng đồng thời với Extreme Shield .
Req. Item: Shields Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 50
Level Reflect Damage Defense Rating Duration MP Usage STM Usage
1 80% 8 90 34 52
2 92% 16 110 36 54
3 104% 24 130 38 56
4 116% 32 150 41 58
5 128% 40 170 44 60
6 140% 48 190 47 62
7 152% 56 210 51 64
8 164% 64 230 55 66
9 186% 72 250 59 68
10 218% 80 270 64 70
Top