Tier 3 - Champion
Concentration
Gia khả năng chính xác của bản thân khi sử dụng một số vũ khí.
không thể buff đồng thời với Swift Axe.
Req. Item: Axes, Swords Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 40
Level Added Attack Rating Duration MP Usage STM Usage
1 5% 90 35 53
2 10% 110 38 55
3 15% 130 41 57
4 20% 150 44 59
5 25% 170 47 61
6 30% 190 50 63
7 35% 210 53 65
8 40% 230 56 67
9 45% 250 59 69
10 50% 270 62 71

Avenging Crash
Tấn công hai lần với sát thương cực lớn .
Nhận 50% khả năng chí mạng của skill Brutal Swing hiện tại.
Nhận thêm tỷ lệ chính xác từ vũ khí đang sử dụng
Weapon: Axes, Swords, Scythes Type: Active Delay: None Req. Level: 43
Level Attack Rating Boost Damage Boost MP Usage STM Usage
1 5% 50% 32 48
2 10% 55% 34 50
3 15% 60% 36 52
4 20% 65% 38 54
5 25% 70% 41 56
6 30% 75% 44 58
7 35% 80% 47 60
8 40% 85% 50 62
9 45% 90% 53 64
10 50% 95% 56 66

Swift Axe
Tăng tốc độ đánh của các loại vũ khí dạng Axe.
không thể buff đồng thời với Concentration.
Weapon: Axes Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 46
Level Weapon Speed Boost Duration MP Usage STM Usage
1 2% 90 40 53
2 4% 110 44 55
3 6% 130 48 57
4 8% 150 52 59
5 10% 170 56 61
6 11% 190 60 63
7 12% 210 64 65
8 13% 230 68 67
9 14% 250 72 69
10 15% 270 76 71

Bone Crash
Nhảy lên và bổ xuống với mức sát thương cực đại
Weapon: Axes, Swords, Scythes Type: Active Delay: None Req. Level: 50
Level Damage Boost Damage Boost VS. Demons MP Usage STM Usage
1 50% 20% 34 54
2 55% 25% 36 56
3 60% 30% 38 58
4 65% 35% 41 60
5 70% 40% 44 62
6 75% 45% 47 64
7 80% 50% 50 66
8 85% 55% 53 68
9 90% 60% 56 70
10 95% 65% 59 72
Top