Tier 4 - Immortal Warrior
Destroyer
Hi sinh một lượng máu để tạo ra một chuỗi liên hoàn với sát thương và khả năng chí mạng cực cao.
Destroyer nhận thêm 30% sát thương khi tấn công quái hệ Demons.
Weapon: Axes, Hammers Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 60
Level Damage Boost Added Critical HP Reduction MP Usage STM Usage
1 15% 10% 1.1% 46 45
2 30% 12% 1.6% 48 47
3 45% 14% 1.8% 50 49
4 60% 16% 2.1% 52 51
5 75% 18% 2.8% 54 53
6 90% 20% 3.2% 56 55
7 105% 22% 3.7% 58 57
8 130% 24% 4.1% 60 59
9 151% 26% 4.4% 62 61
10 175% 28% 5.0% 64 63

Berserker
Giảm sức chịu đụng nhưng sẽ nâng cao sát thương (% từ vũ khí sử dụng) nhận được.

Không thể đồng thời buff cùng Bloody Bersenker

Req. Item: Any kind of item Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 63
Level Added Atk Power Of Weapon Absorption Duration MP Usage STM Usage
1 15% -2 10 52 60
2 20% -4 10 55 62
3 25% -6 15 58 64
4 30% -8 15 61 66
5 35% -10 20 64 68
6 40% -12 20 67 70
7 45% -14 25 70 72
8 50% -16 25 73 74
9 55% -19 30 76 76
10 60% -22 30 79 78

Cyclone Strike
Xoay tròn và tấn công vào kẻ địch xung quanh.
Cyclone Strike sẽ tấn công kẻ địch được chỉ định 2 lần.
Dame được thêm sẽ tấn công vào kẻ địch xung quanh.
Damage Boost chỉ áp dụng với mục tiêu được chỉ định.
Không thể chí mạng với mục tiêu chỉ định.
Weapon: Axes, Swords, Scythes, Hammers Type: Active  Delay: None  Req. Level: 66  
Level Damage Boost Area Damage Enemies Attack Range MP Usage STM Usage
1 15% 15% 5 100 50 55
2 22% 17% 5 105 53 57
3 29% 20% 6 110 56 59
4 36% 22% 6 115 59 61
5 43% 25% 7 120 62 63
6 50% 27% 7 125 65 65
7 57% 30% 8 130 68 67
8 64% 33% 8 135 71 69
9 71% 38% 9 140 74 71
10 78% 45% 9 145 77 73

Boost Health
Tăng (%) lượng HP cực đại của nhân vật lên
Type: Passive   Req. Level: 70   
Level     Added HP  
1 7%
2 8%
3 9%
4 11%
5 12%
6 14%
7 16%
8 18%
9 20%
10 23%
Top