Tier 1 - Archer
 
Scout Hawk
Triệu hồi diều hâu để thám thính khu vục xung quanh và tăng tỷ lệ chính xác.
Tỷ lệ chính xác chỉ tác dụng với kẻ địch bị phát hiện
Scout Hawk tăng tổng tỷ lệ chính xác của nhân vật
Scout Hawk không thể sử dụng đồng thời với Falcon hoặc Golden Falcon
Weapon: Any kind of weapon Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 10
Level Add Attack Rating Hawk Rotation MP Usage STM Usage
1 10% 5 14 25
2 20% 6 16 27
3 30% 7 18 29
4 40% 8 20 31
5 50% 9 23 33
6 60% 10 26 35
7 70% 11 30 37
8 80% 12 34 39
9 90% 13 39 41
10 100% 14 44 43

Shooting Mastery
Tăng sát thương khi sử dụng vũ khí dạng Bows.
Weapon: Bows  Type: Passive  Req. Level: 12
Level  Added Weapon Attack Power
1 13%
2 18%
3 23%
4 28%
5 33%
6 43%
7 53%
8 58%
9 63%
10 68%

Wind Arrow
Bắn một mũi tên với tốc độ cao tấn công kẻ thù
Wind Arrow luôn thành công tấn công kẻ thù
Wind Arrow được tăng 30% sát thương với quái hệ  Normal

Weapon: Bows  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 14
Level Added Attack Speed Damage Boost MP Usage STM Usage
1 2 15% 12 25
2 2 24% 14 27
3 2 32% 16 29
4 3 39% 18 31
5 3 45% 20 33
6 3 50% 23 35
7 4 54% 26 37
8 4 57% 29 39
9 4 59% 32 41
10 5 60% 35 43

Perfect Aim
bắn một mũi tên cực mạnh với quái hệ Demons
Perfect Aim được gia tăng 30% sát thương với quái hệ Demon
Perfect Aim nhận tỷ lệ đánh theo cung ( Bow) nhân vật sử dụng
Weapon: Bows  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 17
Level Weapon Attack Rating Boost Added Atk Power MP Usage STM Usage
1 26% 4 + (LV/8) 14 29
2 27% 6 + (LV/8) 16 31
3 29% 8 + (LV/8) 18 33
4 32% 10 + (LV/8) 20 35
5 36% 12 + (LV/7) 22 37
6 41% 14 + (LV/7) 25 39
7 47% 16 + (LV/7) 28 41
8 54% 18 + (LV/6) 31 43
9 62% 19 + (LV/6) 35 45
10 71% 20 + (LV/6) 39 47
Top