Tier 2 - Huntress Master
 
Dion's Eye
Gia tăng sự chính xác dựa theo vũ khí của nhân vật sử dụng .
Weapon: Bows  Type: Passive  Req. Level: 20
Level  Added Attack Rating of Weapon
1 10%
2 20%
3 30%
4 40%
5 50%
6 60%
7 70%
8 80%
9 90%
10 100%

Falcon
Triệu hồi một chú chim ưng tấn công kẻ địch mà bạn tấn công bằng vũ khí của bạn. 
Falcon sẽ luôn tấn công mục tiêu chỉ định.
Falcon không thể sử dụng đồng thời với  Scout Hawk hoặc Golden Falcon
Weapon: Any kind of weapon Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 23
Level Falcon Attack Power Duration  MP Usage STM Usage
1 210 - 236 60 24 36
2 212 - 240 80 26 38
3 214 - 244 100 28 40
4 216 - 248 120 30 42
5 218 - 252 140 33 44
6 220 - 256 160 36 46
7 222 - 260 180 39 48
8 224 - 264 200 43 50
9 226 - 268 220 47 52
10 228 - 272 240 52 54

Arrow of Rage
Bắn một mũi tên lên không gây nổ và bắn về một khoảng gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.
Weapon: Bows Type: Active Delay: None Req. Level: 26
Level Damage Boost Area  MP Usage STM Usage
1 LV/5 80 24 38
2 LV/4 80 26 40
3 LV/3 90 28 42
4 LV/2 90 31 44
5 LV 100 34 46
6 LV*2 100 37 48
7 LV*3 110 40 50
8 LV*4 120 44 52
9 LV*5 130 48 54
10 LV*6 140 53 56

Avalanche
bắn liên tục nhiều mũi tên tốc độ cao gây thiệt hại cho mục tiêu.
Weapon: Bows  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 30
Level Speed Boost Damage Boost Number of Arrows MP Usage STM Usage
1 1 15% 2 25 41
2 1 21% 2 28 43
3 2 36% 2 31 45
4 2 43% 3 35 47
5 3 55% 3 39 49
6 3 66% 3 43 51
7 4 77% 3 48 53
8 4 90% 3 53 55
9 5 105% 4 58 57
10 5 118% 4 64 59
Top