Smelting Master Arad chế tạo ra những viên tinh thể Rune,
gồm có 2 loại: Rune (A) hoặc (B) cần thiết để Đúc thành ITEM cho bạn.
Nếu bạn muốn chế tạo Rune bạn cần đến gặp ngài Smelting Master Arad, sinh sống trong thị trấn Pillai.
 

Bạn cần 3 Ore giống nhau để chế tạo thành Crystal.
Bạn cần 3 Crystal giống nhau để chế tạo thành một Rune.
 


Kiểm tra các vùng đất dưới đây để tìm Ore,
và làm thế nào để chế tạo chúng thành Crystal, Rune.

 
VẬT LIỆU
CÁC LOẠI ORE
TÌM Ở ĐÂU?
Violet Ore
Chiến trường cổ, Vùng đất cấm
Silver Ore
Hang nấm, Hang thạch nhũ, Nhà ngục cổ tầng 3
Gold Ore
Thành trì bóng đêm, Biển chết
Light-Blue Ore
Đền quỷ tầng 1, Đền quỷ tầng 2
Deep-Blue Ore
Tuyến đuường chết, Nhà máy Perum, Thung lũng Gallubia, Đền băng, Phong ấn Kelvezu
Orange Ore
Miền loạn lạc, Đền tử thần
Red Ore
Tòa tháp máu T1, Tòa tháp máu T2, Tòa tháp máu T3
Green Ore
Tòa tháp máu T3, Mỏ Đá Băng
 
CHẾ TẠO ORE
KẾT QUẢ
CẦN ORE
CẦN SHELTOM
Violet Crystal
Violet Ore X3
Transparo X1
Silver Crystal
Silver Ore X3
Murky X1
Gold Crystal
Gold Ore X3
Devine X1
Light-Blue Crystal
Light-Blue Ore X3
Celesto X1
Deep-Blue Crystal
Deep-Blue Ore X3
Mirage X1
Orange Crystal
Orange Ore X3
Inferna X1
Red Crystal
Red Ore X3
Enigma X1
Green Crystal
Green Ore X3
Bellum X1
 
CHẾ TẠO RUNE
KẾT QUẢ
CẦN CRYSTAL
CẦN SHELTOM
Violet Rune (A) / (B)
Violet Crystal X3
Murky X1
Silver Rune (A) / (B)
Silver Crystal X3
Devine X1
Gold Rune (A) / (B)
Gold Crystal X3
Celesto X1
Light-Blue Rune (A) / (B)
Light-Blue Crystal X3
Mirage X1
Deep-Blue Rune (A) / (B)
Deep-Blue Crystal X3
Inferna X1
Orange Rune (A) / (B)
Orange Crystal X3
Enigma X1
Red Rune (A) / (B)
Red Crystal X3
Bellum X1
Green Rune (A) / (B)
Green Crystal X3
Ordo X1
Chú ý: Rune có thể là Rune (A) hoặc Rune (B), nó là ngẫu nhiên.
 
Top