Tier 4 - Sagittarius
 
Recall Wolverine
Triệu hồi một chú Sói tấn công kẻ địch của bạn
Weapon: Any kind of weapon Type: Summon  Delay: Level 1    Req. Level: 60
Level  Duration  Attack Power Attack Rating Defense  HP       MP Usage STM Usage
1 360 150 - 175 900 1200 7500 52 58
2 360 155 - 180 1000 1250 7700 56 60
3 360 160 - 185 1100 1300 7900 60 62
4 360 165 - 190 1200 1350 8100 64 64
5 360 170 - 195 1300 1400 8300 68 66
6 360 175 - 200 1400 1450 8500 72 68
7 360 180 - 205 1500 1500 8700 76 70
8 360 185 - 210 1600 1550 8900 80 72
9 360 190 - 215 1700 1600 9100 84 74
10 360 195 - 220 1800 1650 9300 88 76

Hunter Mastery
Nâng cao khả năng chí mạng khi tấn công và né tránh đòn tấn công của kẻ địch
Weapon: Any kind of weapon Type: Passive Delay: None Req. Level: 63
Level Added Critical Evasion Rating Increase
1 1% 11%
2 2% 13%
3 3% 15%
4 4% 17%
5 5% 19%
6 6% 21%
7 7% 23%
8 8% 24%
9 9% 25%
10 10% 26%

Phoenix Shot
Bắn một mũi tên khủng khiếp với ngọn lửa vĩnh cửu của Phượng Hoàng bất tử.
Phoenix Shot phải được dồn đầy mới có thể sát thương nhiều mục tiêu theo đường thẳng.
Weapon: Bows  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 66
Level  Damage Boost Added Range Reduced Charging Time MP Usage STM Usage
1 50% 10 9% 33 55
2 62% 15 18% 35 57
3 74% 20 27% 37 59
4 86% 25 36% 40 61
5 98% 30 45% 43 63
6 114% 35 54% 46 65
7 128% 40 63% 50 67
8 139% 45 72% 54 69
9 156% 50 81% 58 71
10 168% 55 90% 62 73

Force of Nature
Hội tụ sức mạnh của thiên nhiên để nâng sát thương, sự chính xác và sát thương cho Falcon

Tăng sát thương dựa vào tổng sức đánh của nhân vật

Weapon: Bows  Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 70
Level  Attack Power Attack Rating Falcon Attack Duration MP Usage STM Usage
1 4% 20 32 120 51 56
2 5% 30 36 140 54 58
3 6% 40 40 160 57 60
4 7% 50 44 180 60 62
5 8% 60 48 200 63 64
6 9% 80 52 220 66 66
7 10% 100 56 240 69 68
8 12% 120 60 260 72 70
9 14% 140 64 280 75 72
10 16% 160 68 300 78 74
Top