Bạn có thể respec Vũ khí, Áo giáp, Robes, Shields, Orbs, Gauntlets, Boots, Armlet, Amulets, Rings và Sheltoms.

Bạn chỉ có thể thay đổi spec của một item nếu nó không mix hoặc age.

Bạn phải đi đến gặp "Craftsman, Morald" tại thị trấn Ricarten.

Thêm các Item vào trong ô yêu cầu Item và Thêm sheltom, bạn cần một số gold để thực hiện quá trình này.

(Seals là Gyfu, Nied, Teiwaz, Jera).

 

Bạn có thể tăng đến 50% tỉ lệ ra spec. bằng cách mua một viên  Respec Stone tại NPC trong game.

Kiểm tra các bảng dưới đây để biết thông tin và cách để sử dụng:

# Respec stone Số lượng Level
Gyfu 2 0 ~ 69
Nied 2 70 ~ 89
Jera 2 0 ~ 120
Teiwaz 2 125 ~ 150

Bạn có thể drop tại các Boss hoặc mua trong Siêu thị của PTV để Respec các item của bạn.

Top