TẢI TRÒ CHƠI

(CIENT FULL 1.9 GB)
Chọn link tải: (ver: 3550 / 07/01/2022)

#Direct-Link

#Google-Drive


(AUTO GAME)
Chọn link tải: (ver: 3.3.16.0)
Xem thêmThông tin Máy Auto + Bảng Giá Auto Pro

#AutoPro_2023

License Auto Pro của PTV cấp miễn phí 3 tháng 1 lần cho Game thủ (Inbox Facebook)

YÊU CẦU HỆ THỐNG

# Cấu hình tối thiểu Cấu hình Yêu cầu
OS Windows 7,8 Windows 7,8,10,11
Processor Pentium IV Intel i5 or Ryzen 5
Memory RAM 2 GB 8 GB
VGA 1 GB 4 GB
Internet 10 Mbps 100 Mbps

Drivers

 

Top