Tier 5- Metalrage
Land Mining
Tạo ra một vùng chất nổ quanh bản thân và tấn công những kẻ địch quanh đó.
Weapon: Claws, Scythes, Swords, Axes, Hammers Type: Active Delay: level 5   Req. Level: 80
Level Damage Boost Area Damage Area  Max Hits MP Usage STM Usage
1 30% 300-350 80 5 55 65
2 38% 320-380 90 5 58 67
3 46% 340-410 100 6 61 69
4 54% 360-440 110 6 64 71
5 62% 380-470 120 7 67 73
6 70% 400-500 130 7 70 75
7 78% 420-530 140 8 73 77
8 86% 440-560 150 8 76 79
9 94% 460-590 160 9 79 81
10 102% 480-620 170 9 82 83

Hyper Sonic
Tăng tốc độ đánh trong một khoảng thời gian.
Weapon: Claws, Scythes, Swords, Axes, Hammers, Bows, Javelins Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 83  
Level  Attack Speed Boost Duration MP Usage STM Usage
1 2% 120 80 90
2 4% 140 85 92
3 6% 160 90 94
4 7% 180 95 96
5 8% 200 100 98
6 9% 220 105 100
7 10% 240 110 102
8 11% 260 115 104
9 12% 280 120 106
10 13% 300 125 108

Rolling Smash
Tấn công kẻ địch với mức sát thương và tỷ lệ chính xác cao.

Nhận tỷ lệ chính xác từ vũ khí mà bạn đang sử dụng

Weapon: Claws, Scythes, Swords, Axes, Hammers Type: Active   Delay: None  Req. Level: 86  
Level  Damage Boost Added Attack Rating MP Usage STM Usage
1 43% 50% 60 71
2 49% 70% 63 73
3 55% 90% 66 75
4 61% 110% 69 77
5 67% 130% 72 79
6 73% 150% 75 81
7 79% 170% 78 83
8 85% 190% 81 85
9 91% 210% 84 87
10 97% 230% 87 89

Power Enhancement
Tăng sức đánh nhỏ nhất và cực đại của nhân vật lên.
Power Enhancement tăng 50% giá trị skill cho party của nhân vật.

Weapon: Claws, Scythes, Swords, Axes, Hammers, Bows, Javelins Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 90
Level Attack Boost Party Area Duration  MP Usage STM Usage
1 1% - 1% 200 120 85 95
2 2% - 2% 220 140 90 97
3 3% - 3% 240 160 95 99
4 4% - 4% 260 180 100 101
5 5% - 5% 280 200 105 103
6 6% - 6% 300 220 110 105
7 7% - 7% 320 240 115 107
8 8% - 8% 340 260 120 109
9 9% - 9% 360 280 125 111
10 10% - 10% 380 300 130 113
Top