Tier 2 - Combatant
 
Ground Pike
Cắm mũi giáo xuống đất và tạo ra một vùng có khả năng làm chậm kẻ địch.
Weapon: Scythes  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 20  
Level  Freeze Time Frost Damage Range  MP Usage STM Usage
1 3 10-40 80 19 36
2 4 13-45 82 21 38
3 5 16-50 84 23 40
4 6 19-55 86 25 42
5 7 22-60 88 28 44
6 7 25-65 90 31 46
7 7 28-70 92 34 48
8 8 31-75 94 38 50
9 8 34-80 96 42 52
10 8 37-85 98 46 54

Tornado
Xoáy thương quanh bản thân và tạo ra một cơn lốc tấn công các mục tiêu xung quanh.
Weapon: Scythes  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 23  
Level  Damage Boost Range  MP Usage STM Usage
1 50% 50 23 38
2 59% 53 25 40
3 67% 56 27 42
4 74% 59 29 44
5 80% 63 32 46
6 85% 69 35 48
7 89% 71 38 50
8 92% 76 42 52
9 104% 81 46 54
10 115% 85 51 56

Weapon DEF Mastery
Tăng cao khả năng phòng thủ khi sử dụng các loại vũ khí 2 tay.
Weapon: Scythes, Swords, Axes, Hammers Type: Passive  Req. Level: 26  
Level  Defense Rating
1 2%
2 3%
3 4%
4 5%
5 6%
6 8%
7 10%
8 12%
9 14%
10 15%

Expansion
Tạo ra một hình ảnh phóng lớn của vũ khí nhằm cực đại sát thương cho đối thủ.
Expansion đươc gia tăng 30% sát thương với quái hệ mutant .
Weapon: Scythes, Axes, Hammers Type: Active  Delay: None  Req. Level: 30
Level Weapon Size Damage Boost MP Usage STM Usage
1 30% 30% 26 42
2 38% 35% 28 44
3 46% 40% 30 46
4 54% 45% 33 48
5 62% 50% 36 50
6 70% 55% 39 52
7 78% 60% 43 54
8 86% 65% 47 56
9 94% 70% 50 58
10 102% 75% 53 60
Top