Tài khoản
Tên Tài Khoản
Nội Dung
 
3080100799999
Nguyễn Xuân Hiệp
Nap eCoin su kien PTV id:...abc
 
Tài khoản Paypal
Tên Tài Khoản
Nội Dung
 
Hiep Nguyen Xuan
Nap ecoin by Paypal PTV id:...abc
 
Tài khoản
Tên Tài Khoản
Nội Dung
 
0898392279
Kenj Mark
Nap ecoin by ZaloPay PTV id:...abc


Một số thông tin cần biết, trước khi thực hiện nạp eCoin:
 
? Đối với Nạp phương thức Thẻ Cào các bạn có thể nạp trực tiếp tự động trên hệ thống PTV: Nạp eCoin bằng Thẻ Cào
 
? Đối với Nạp phương thức: Zalo Pay các bạn có thể chuyển trực tiếp vào ZaloPay cho PTV.
? Đối với Nạp phương thức ví điện tử: Viettel Pay, Momo, VNPAY... bạn có thể sử dụng Apps và chuyển vào tài khoản ngân hàng của PTV.
Top