Tier 5- Elemental Master
 
Magic Source
Triệu hồi sức mạnh của tự nhiên nhằm gia tăng MP & STM.
Weapon: Wands, Staffs Type: Active  Delay: level 1   Req. Level: 80
Level  Add MP   Add STM   Duration  MP Usage STM Usage
1 11% 11% 120 60 45
2 12% 12% 140 63 47
3 13% 13% 160 66 49
4 14% 14% 180 69 51
5 15% 15% 200 73 53
6 16% 16% 220 77 55
7 17% 17% 240 81 57
8 18% 18% 260 86 59
9 19% 19% 280 91 61
10 20% 20% 300 97 63

Vis Tenus
Triêu hồi sức mạnh phép thuật làm chậm và sát thương kẻ địch theo thời gian.
Req. Item: Wands, Staffs Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 83
Level  Reduced Speed Damage per Second Duration  MP Usage STM Usage
1 4% 50 - 60 5 135 50
2 6% 55 - 65 5 139 52
3 8% 60 - 70 5 143 54
4 10% 65 - 75 6 147 56
5 12% 70 - 80 6 151 58
6 14% 55 - 85 7 155 60
7 16% 60 - 70 7 159 62
8 18% 65 - 75 8 163 64
9 20% 70 - 80 8 167 66
10 22% 75 - 85 9 171 68

Prima Ignis
Tấn công trên diện rộng bằng phép lửa.
Weapon: Wands, Staffs Type: Active  Delay: None  Req. Level: 86
Level  Damage Boost Range  MP Usage STM Usage
1 140% 140 152 54
2 145% 150 156 56
3 150% 160 160 58
4 155% 170 164 60
5 160% 180 168 62
6 165% 190 172 64
7 170% 200 176 66
8 175% 210 180 68
9 180% 220 184 70
10 185% 230 188 72

Third Anima
Kêu gọi sức mạnh Anima để gia tăng sát thương và sức mạnh phép thuật trong một khoảng thời gian.
Third Anima không thể sử dụng đồng thời với Spirit Elemental.
Req. Item: Wands, Staffs Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 90
Level Increased Magic Damage Add Atk Power  Duration  MP Usage STM Usage
1 21% 2% 120 166 60
2 24% 4% 130 170 62
3 27% 6% 140 174 64
4 30% 8% 150 178 66
5 33% 11% 160 182 68
6 37% 14% 170 186 70
7 40% 17% 180 190 72
8 43% 20% 190 194 74
9 47% 22% 200 198 76
10 50% 25% 210 202 78
Top