Tier 2 - Valkyrie
 
Windy
Tạm thời gia tăng khả năng chính xác và tầm xa trong mọi đòn đánh với Javelin.
Weapon: Javelins  Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 20
Level  Increased Attack Rating Added Range Duration  MP Usage STM Usage
1 10% 30 60 24 34
2 20% 30 80 26 36
3 30% 30 100 28 38
4 40% 30 120 30 40
5 50% 30 140 32 42
6 60% 30 160 34 44
7 70% 30 180 37 46
8 80% 30 200 40 48
9 90% 30 220 44 50
10 100% 30 240 48 52

Twist Javelin
Ném một lao với sát thương và sự chính xác được gia tăng, Nhận thêm 50% sát thương với quái hệ Demon.
Weapon: Javelins  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 23
Level  Damage Boost Attack Rating Boost MP Usage STM Usage
1 10% 10% 20 36
2 22% 22% 22 38
3 34% 34% 24 40
4 46% 46% 27 42
5 58% 58% 30 44
6 70% 70% 33 46
7 82% 82% 36 48
8 94% 94% 40 50
9 106% 106% 44 52
10 118% 118% 48 54

Soul Sucker
Hấp thụ sinh lực và add vào sinh lực của người chơi.

Kỹ năng bị bug đang trong quá trình fix lại các member chưa nên học . Thx 4 reading

Req. Item: Shields Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 26
Level Enemy HP Absorption MP Usage STM Usage
1 10% 25 42
2 13% 28 44
3 16% 31 46
4 19% 34 48
5 22% 38 50
6 25% 42 52
7 28% 46 54
8 31% 50 56
9 34% 55 58
10 37% 60 60

Fire Javelin
Ném một ngọn lao với sức mạnh của lửa, Gia tăng 50% sát thương với quái hệ Mutant mutants.
Fire Javelin nhận thêm 50% sát thương khi tấn công quái hệ Mutant.
Weapon: Javelins  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 30
Level Damage Boost MP Usage STM Usage
1 20-30 (+LVL/3) 25 40
2 25-35 (+LVL/3) 27 42
3 30-40 (+LVL/3) 29 44
4 35-45 (+LVL/3) 32 46
5 40-50 (+LVL/3) 35 48
6 45-55 (+LVL/3) 38 50
7 50-60 (+LVL/3) 41 52
8 55-65 (+LVL/3) 44 54
9 60-70 (+LVL/3) 47 56
10 65-75 (+LVL/3) 50 58
Top