Tier 3 - Lancer
 
Venom sphere
Cắm mũi giáo xuống đất và tạo nên các mũi thương độc từ dưới đất tấn công kẻ địch.
Weapon: Scythes  Type: Active  Delay: level 1   Req. Level: 40
Level  Poison Damage  Number of spears Poison Time Range  MP Usage STM Usage
1 15-30 1 2 90 30 50
2 18-35 1 2 94 33 52
3 21-38 1 2 98 36 54
4 26-42 1 2 102 39 56
5 30-45 2 3 106 42 58
6 33-47 2 3 110 45 60
7 36-51 2 3 114 48 62
8 40-54 2 3 118 51 64
9 45-60 2 3 122 54 66
10 50-65 3 4 126 57 68

Vanish
Hòa mình vào không khí, giảm khả năng bị phát hiện trong một khoảng thời gian nhất định.
Tăng sát thương với đòn đánh đầu tiên trong quá trình skill còn tác dụng, nhưng sẽ làm hiện hình nhân vật ngay sau đó.

Lưu ý: nếu các bạn sử dụng Pet tại siêu thị thì Pet tấn công cũng sẽ làm mất hiệu ứng của skill này

Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 43
Level After Damage Visibility Duration MP Usage STM Usage
1 10% -40% 90 40 53
2 15% -46% 110 43 55
3 20% -52% 130 46 57
4 25% -58% 150 49 59
5 30% -64% 170 52 61
6 35% -70% 190 55 63
7 40% -75% 210 58 65
8 45% -80% 230 62 67
9 50% -85% 250 66 69
10 55% -90% 270 70 71

Critical Mastery
Tăng cao khả năng chí mạng khi sử dụng vũ khí Thương (Spear &  Scythe).
Weapon: Scythes  Type: Passive  Req. Level: 46
Level Added Critical
1 8%
2 9%
3 10%
4 11%
5 12%
6 13%
7 14%
8 15%
9 16%
10 17%

Chain Lancer
nhảy lên không và tạo một chuỗi liên hoàn tam chiêu cực mạnh tấn công mục tiêu.
Weapon: Scythes, Swords, Claws Type: Active  Delay: level 6 Req. Level: 50
Level  Damage Boost MP Usage STM Usage
1 15% 32 51
2 20% 35 53
3 25% 38 55
4 30% 41 57
5 35% 44 59
6 40% 47 61
7 45% 50 63
8 50% 53 65
9 55% 56 67
10 60% 59 69
Top