Tier 4 - Saint Knight
 
Sword of Justice
Bổ kiếm về phía trước và tạo ra một làn sóng tâm linh sát thương tất cả kẻ địch phía trước.
Weapon: Swords  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 60
Level  Damage Boost Attack Range MP Usage STM Usage
1 100% 130 50 53
2 110% 135 53 55
3 120% 140 56 57
4 130% 145 59 59
5 140% 150 62 61
6 150% 155 65 63
7 160% 160 68 65
8 170% 165 71 67
9 180% 170 74 69
10 190% 175 77 71

Godly Shield
Nâng cao khả năng hấp thụ sát thương ( sức chịu đựng hoặc Absorb) Cần có khiên để thực thi kỹ năng.
Sẽ thay đổi hình dáng khiên của người chơi.
Godly Shield tự động kích hoạt khả năng đỡ của Divine Shield.
Req. Item: Shield Type: Active   Delay: Level 1   Req. Level: 63
Level Added Absorption Rating Duration  MP Usage STM Usage
1 6% 100 47 50
2 9% 110 50 52
3 12% 120 53 54
4 15% 130 56 56
5 18% 140 59 58
6 21% 150 62 60
7 24% 160 65 62
8 27% 170 68 64
9 29% 180 71 66
10 30% 190 74 68

God's Blessing
kêu gọi sức mạnh của chúa trời nhằm gia tăng sức mạnh của vũ khí người chơi đang sử dụng.
Weapon: Swords Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 66
Level  Added Atk Power of Weapon Duration  MP Usage STM Usage
1 3% 120 57 51
2 6% 130 60 53
3 9% 140 63 55
4 12% 150 66 57
5 15% 160 69 59
6 18% 170 72 61
7 21% 180 75 63
8 24% 190 78 65
9 27% 200 81 67
10 30% 210 84 69

Divine Piercing
Giải phóng sức mạnh tàn phá khủng khiếp với tốc độ cao trên mục tiêu.
Weapon: Swords Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 70
Level  Damage Boost Added Atk Speed Number of Hits MP Usage STM Usage
1 10% 1 3 45 51
2 14% 1 3 47 53
3 18% 1 3 49 55
4 22% 1 3 51 57
5 20% 1 5 53 59
6 25% 1 5 55 61
7 30% 1 5 57 63
8 35% 1 5 59 65
9 30% 2 7 61 67
10 35% 2 7 63 69
Top